CHALLENGE
DISCLAIMER

CHALLENGE

Privacy Policy

Peugeot Nederland N.V. streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door Peugeot Nederland N.V. voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving.

Doel van verwerking persoonsgegevens
Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft Peugeot Nederland N.V. persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Peugeot Nederland N.V. en/of de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Peugeot Nederland N.V. ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden naar de door u geselecteerde dealer of Erkend Reparateur . Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mail-adres e.d. worden door Peugeot Nederland N.V. uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Peugeot Nederland N.V. en betreffende dealer of Erkend Reparateur verstrekt. Peugeot Nederland N.V. streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Peugeot Nederland N.V. kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Klikgedrag
Op de website van Peugeot worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina?s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Peugeot haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden; zie voor meer informatie hierover [link naar Cookieverklaring]. Hiermee kan Peugeot bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Peugeot in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser "cookies uitschakelen" in te stellen of gebruik te maken van onze cookietool [link naar Cookietool]. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door Peugeot Nederland N.V. verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Peugeot Nederland N.V. en/of de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

Disclaimer

De Peugeot internetsite
Peugeot Nederland N.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Peugeot internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Prijs- en modelinformatie
Alle genoemde modelprijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Deze bedragen worden per model apart vermeld. Vermelde prijzen van auto's met geel kenteken zijn inclusief BTW en BPM; grijs kentekenprijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra's tegen meerprijs) zijn exclusief BTW. Peugeot Nederland N.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Kleuren
Op deze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst Peugeot Nederland N.V. u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde dealer.

Peugeot Lease & Finance

Financieringen en leasecontracten worden verstrekt door Peugeot Lease & Finance, ingeschreven onder de statutaire naam PSA Finance Nederland B.V. Peugeot Lease & Finance behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze site vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease en finance met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het financieringscontract kan bij uw dealer worden afgesloten.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Peugeot Nederland N.V. en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'Peugeot'). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Peugeot.

Virussen en veiligheid
De Peugeot internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Peugeot sites. Peugeot is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
Peugeot wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door Peugeot gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Peugeot Nederland N.V. zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

Door Peugeot verzonden e-mail
Door Peugeot verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Peugeot staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

© PSA Finance - Peugeot Nederland